Odkazy na humanitárne a charitatívne združenia

Sociálna práca v praxi. Inštitúcie, plánované/prebiehajúce akcie, zákony a podobne.
Užívateľov profilový obrázok
Milan
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 4. Novembra 2017, 08:34

Odkazy na humanitárne a charitatívne združenia

Príspevok od užívateľa Milan » 5. Novembra 2017, 12:25

Dobrý Anjel, n.o., Poprad
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Nezisková organizácia so zameraním na pomoc ľuďom s onkologickými ochoreniami.
http://www.dobryanjel.sk

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava
Hlavná 43, 91701 Trnava
Poskytovanie charitatívnych, sociálnych a ošetrovateľských služieb ľuďom v núdzi.
http://www.charitatt.sk

Jazmín, n.o., Handlová
F. Nádaždyho 4, 97251 Handlová
Poskytovanie sociálnych služieb v domove pre osamelých rodičov, humanitárnom centre a v pestúnskom zariadení.
http://www.jazminhandlova.sk

Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát, Bratislava
Grösslingova 24, 81446 Bratislava
Národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky.
http://www.redcross.sk

Magna Deti v núdzi, Bratislava
Pražská 31, 81104 Bratislava
Zabezpečovanie lekárskej a sociálnej pomoci deťom a ich rodinám v krízových oblastiach sveta. Humanitárne projekty.
http://www.magna.sk

Dom sociálnych služieb Senecio n.o., Bratislava
Na Grbe 2, 84107 Bratislava
Opatera dospelých ľudí a dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom.
http://www.senecio.sk

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
Mimovládna organizácia pre podporu detí žijúcich v detských domovoch.
http://www.usmev.sk

Proti prúdu, Bratislava
Karpatská 10, 81101 Bratislava
Pomoc a integrácia ľudí bez domova do spoločnosti.
http://www.notabene.sk

Centrum pre filantropiu, n.o., Bratislava
Kozia 11, 81103 Bratislava
Rozvoj darcovstva na Slovensku, uskutočňovanie charitatívnych cieľov.
http://www.cpf.sk

Slovenský výbor pre Unicef, Bratislava
Námestie SNP 13, 81000 Bratislava
Špecializovaná agentúra OSN na pomoc deťom. Prevádzkovanie telefonickej linky detskej istoty.
http://www.unicef.sk/

Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
Žakovce 30, 05973 Žakovce
Pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám.
http://www.ikv.sk

Želaj si, Ivanka pri Dunaji
Záhradnícka 18, 90028 Ivanka pri Dunaji
Nezisková organizácia plniaca tajné sny a želania dlhodobo chorým deťom.
http://www.zelajsi.sk

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bardejov
Hurbanova 18, 08501 Bardejov
Školenia prvej pomoci, rekvalifikačné kurzy - osobný asistent, masér, opatrovateľská služba.
http://bardejov.redcross.sk/

Človek pre človeka, n.o., Prešov
Jarková 77, 08001 Prešov
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
http://www.clovekprecloveka.euweb.cz

Nádej pre Haiti, Nová Dubnica
Jesenského 8, 01851 Nová Dubnica
Nezisková organizácia, ktorá vznikla z iniciatívy pátra Augustína Vrecka, ktorý prežil 20 rokov ako misionár na Haity.
www.zoznam.sk/firma/2725337/Nadej-pre-H ... va-Dubnica

Dobrý Pastier, n.o., Jelka
Hlavná 159/2, 92523 Jelka
Starostlivosť o deti bez rodičov.
www.zoznam.sk/firma/2760880/Dobry-Pastier-n-o-Jelka

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto
Komenského 19, 04001 Košice
Sociálne služby, kurzy prvej pomoci, rekvalifikačné kurzy.
http://kosice.redcross.sk/uvod

Liga za ľudské práva, Bratislava
Hurbanovo nám. 5, 81103 Bratislava
Občianske združenie poskytujúce bezplatnú právnu pomoc žiadateľom o azyl a azylantom na území Slovenska.
http://www.hrl.sk

Občianske združenie Human International, Ipeľské Úľany
Ipeľské Úľany 68, 93591 Ipeľské Úľany
Podpora nemocníc, domovov dôchodcov, azylových domov, detských domovov a škôl v SR.
http://humaninternational.eu/

Exit, Bratislava
Záhorská Bystrica 2537, 84106 Bratislava
Humanitárne občianske združenie. Realizácia adopcií detí na diaľku.
http://www.exitslovakia.sk

Humanita pre život, Spišské Vlachy
Okolie 6, 05361 Spišské Vlachy
Združenie zamerané na pomoc handicapovaným deťom.
http://www.humanitasvlachy.szm.sk/

Šanca pre nechcených, Bratislava
Fedákova 5, 84102 Bratislava
Poskytovanie pomoci opusteným deťom a seniorom.
http://www.sancaoz.sk/

Nezisková organizácia Slniečko-centrum, Brezno
Martina Benku 1, 97703 Brezno
Organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby rodinám s deťmi a ženám-matkám.
www.zoznam.sk/firma/2759487/Neziskova-o ... rum-Brezno

Červený nos Clowndoctors, Bratislava
Údolná 15, 81102 Bratislava
Združenie profesionálnych zdravotných klaunov. Podpora psychickej pohody detí v nemocničnom prostredí.
http://www.cervenynos.sk

Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
Námestie Ľ. Štúra 2357, 95501 Topoľčany
Sociálny taxík, kurzy opatrovateľstva, prvá pomoc, darovanie krvi, ocenenie darcov, stravovanie dôchodcov.
http://topolcany.redcross.sk/

V prípade zmeny údajov, alebo chyby napíšte :)

Napísať odpoveď