Strana 1 z 1

Dejiny sociálnej práce

Napísané: 3. Novembra 2017, 14:24
od užívateľa Peter
Ako v každom odbore ľudskej činnosti, rovnako aj v sociálnej práci je vhodné zaoberať
sa históriou. História poskytuje veľké množstvo informácií o úspechoch a chybách
jednotlivých postupov a tak nám umožňuje vyvarovať sa chýb a držať sa osvedčených
postupov, ktoré môžeme ďalej zlepšovať.

Venujme teda aj my, histórii aspoň jednu tému..

Re: Dejiny sociálnej práce

Napísané: 4. Novembra 2017, 09:43
od užívateľa Milan
Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 1
PhDr. ThDr. ThLic. Andrej Mátel, PhD.
http://www.vssvalzbety.wbl.sk/matel_uvo ... m_tezy.pdf

Dejiny sociálnej práce
PhDr. Zlatica Ondrušová
http://nechodimnaprednasky.sk/stiahnut/ ... _prace.ppt

Re: Dejiny sociálnej práce

Napísané: 8. Novembra 2017, 08:32
od užívateľa Zapod
Ďalšie študijné materiály sú dostupné po registrácii/prihlásení v neverejnom fóre, ale samozrejme ich môžete vkladať aj sem.

Re: Dejiny sociálnej práce

Napísané: 1. Decembra 2017, 10:34
od užívateľa Milan
Rozvoj sociálnej práce - Fázy
  • 1. fáza (do roku 1918) - Hlavne charitatívna starostlivosť o chudobných. Prvé náznaky centrálne organizovanej štátnej sociálnej pomoci
  • 2. fáza (1918 - 1938) - Vznik inštitucionalizovanej sociálnej práce. Vznik ministerstva sociálnej práce v Prahe
  • 3. fáza (1938 - 1948) - Vojnové obdobie. Účelová sociálna politika zameraná na pôrodnosť, starostlivosť o vojnových invalidov, siroty a vdovy. Zavedenie rodinných prídavkov
  • 4. fáza (1948 - 1989) - Obdobie totalitného socializmu. Centralistické riadenie sociálnej politiky
  • 5. fáza (po roku 1989) - Obdobie demokracie. Nové sociálne problémy a potreba dovzdelania sociálnych pracovníkov. Rozvoj mimovládnych organizácií a integrácia SR do európskych sociálnych štruktúr