Bolo nájdených 28 zhôd

od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 23:22
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3097

Re: Všeobecná psychológia

PAMÄŤ Pamäť je odraz minulého prežívania a správania vo vedomí človeka. Rozdelenie Krátkodobá - dlhodobá Explicitná (úmyselná) - implicitná (neúmyselná) Pamäť nefunguje ako záznamník, s obsahom aktívne pracuje. Procesy pamäti Zapamätávanie/vštepovanie – vštepovanie nového materiálu spojené so selek...
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 23:01
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3097

Re: Všeobecná psychológia

POZORNOSŤ Pozornosť je výberovo zameraná sústredenosť psychickej činnosti na určitý objekt alebo dej (ako svetlo reflektora). Vyskytuje sa len z inými psychickými javmi alebo procesmi, samostatne neexistuje. Druhy pozornosti Neúmyselná – nezávislá od vôľovej aktivity - závislá od momentálneho nasta...
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 22:58
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3097

Re: Všeobecná psychológia

TVORIVOSŤ Obrazotvornosť (fantázia) – utváranie predstáv takých predmetov a javov, ktoré sme v danej podobe nikdy nevideli Tvorivosť – netradičné prístupy a konštrukcie niečoho nového, originálneho aj nereálneho Fázy tvorivého procesu - prípravná - zbieranie materiálu - inkubačná - kombinácia preds...
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 22:42
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3097

Re: Všeobecná psychológia

PREDSTAVIVOSŤ Predstavy – sú názorné obrazy predmetov alebo javov, ktoré v danom momente nevnímame. Tvoria most medzi vnímaním a myslením. Vlastnosti predstáv – menej jasné, kratšia životnosť, neúplné, útržkovité, menej stále Vybavovanie – podľa asociačných zákonov, ktoré delíme na: primárne = doty...
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 22:35
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3097

Re: Všeobecná psychológia

KOGNITÍVNE PROCESY Umožňujú človeku vytvárať si subjektívny obraz vonkajšieho sveta, ale aj vnútorného prostredia, orientovať sa v ňom a vysvetľovať si ho. (pociťovanie a vnímanie, predstavivosť, obrazotvornosť a fantázia, pozornosť, pamäťové procesy, myslenie, reč) Pociťovanie – podáva základné in...
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 22:34
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3097

Re: Všeobecná psychológia

MOZGOVÉ HEMISFÉRY/ MOZGOVÁ KÓRA Mozgové hemisféry – najvyššia zložka mozgu, centrá zmyslových orgánov, motorické centrá, vedomé pohyby, myslenie, reč Ľavá hemisféra – vyjadrovanie prostredníctvom jazyka, logické a analytické aktivity Pravá hemisféra – priestorové vnímanie a predstavivosť, pochopeni...
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 22:28
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3097

Re: Všeobecná psychológia

ROZDELENIE PSYCHOLOGICKÝCH VIED Základné/teoretické – psychológia: všeobecná, vývinová, sociálna, biologická, psychopatológia, psychológia osobnosti Aplikované – psychológia: klinická, poradenská, pedagogická, pracovná, forenzná, vojenská Metódy získavania faktov PRIAME Pozorovanie – základná metód...
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 22:19
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3097

Re: Všeobecná psychológia

Definícia psychológie PSYCHÉ (duša), LOGOS (slovo) - veda o prežívaní a správaní človeka D. Kováč: psychológia je veda o psychickej regulácii správania Psychologické kategórie Stimulácia – podnecovanie, vonkajší alebo vnútorný podnet Organizmus – biologické determinanty, CNS Prežívanie – vnútorný s...
od užívateľa Peter
8. Novembra 2017, 07:24
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Základy filozofie
Odpovedí: 1
Zobrazení: 597

Základy filozofie

Základy filozofie.
od užívateľa Peter
8. Novembra 2017, 07:19
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Občianske právo
Odpovedí: 0
Zobrazení: 512

Občianske právo

Občianske právo.