Bolo nájdených 28 zhôd

od užívateľa Peter
31. Januára 2018, 08:18
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

FRUSTRÁCIA Frustrácia je zmarenie aktivity smerujúcej k určitému cieľu (neprekonateľné prekážky). Spôsoby riešenia frustračnej situácie - submisívne vzdanie sa - prekonanie prekážky - obídenie prekážky - hľadanie náhradného cieľa - únik z frustračnej situácie KONFLIKT Konflikt definujeme ako stretn...
od užívateľa Peter
31. Januára 2018, 08:13
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

EMÓCIE/CITY Citom, emóciou nazývame prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu, k iným ľuďom. Emócie charakterizuje - Polarita – (kladné vs. záporné) - Trvanie – od niekoľkých sekúnd, až po roky - Aktuálnosť – neopakovateľnosť raz prežitého zážitku -...
od užívateľa Peter
31. Januára 2018, 08:10
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

VÔĽOVÝ PROCES A JEHO FÁZY

Vôľa je súhrn vedomých a nevedomých procesov, ktoré podporujú proces dosahovania cieľov napriek výskytu konkurujúcich podnetov.

Fázy vôľového procesu
1. Zvažovanie, boj motívov
2. Rozhodnutie
3. Vykonanie/realizácia
od užívateľa Peter
31. Januára 2018, 08:08
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB Pyramída potrieb 1. Fyziologické potreby 2. Potreba bezpečnosti, uspokojenia 3. Potreba lásky a spolupatričnosti 4. Potreba uznania, potreba „byť užitočný“ 5. Potreba niečo dosiahnuť 6. Potreba ocenenia 7. Potreba uskutočniť svoj jedinečný potenciál (sebarealizácia) Usp...
od užívateľa Peter
31. Januára 2018, 00:59
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

MOTIVÁCIA Motivácia je vnútorná sila organizmu, ktorá aktivuje a usmerňuje správanie k istým cieľom. Motív chápeme ako podnet ku správaniu. Typy teórií motivácie - Pudové (hlavný význam sa pripisuje pudom a fyziologickým potrebám) - Incentívne (hlavný význam sa pripisuje vonkajším udalostiam) Teore...
od užívateľa Peter
31. Januára 2018, 00:55
Fórum: Fórum mimo tému
Téma: Vtipné obrázky
Odpovedí: 4
Zobrazení: 2074

Re: Vtipné obrázky

Scrat z filmu Doba ľadová :lol:
od užívateľa Peter
31. Januára 2018, 00:26
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

INTELIGENCIA Inteligencia vyjadruje všeobecnú schopnosť, ktorá umožňuje, aby človek konal primerane cieľu múdro, uvážlivo a efektívne narábal s prostredím. Schopnosť prispôsobiť sa novej situácii. Neexistuje jednotná definícia inteligencie. BORING, 1923 - Inteligencia je to, čo menia inteligenčný t...
od užívateľa Peter
31. Januára 2018, 00:16
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

REČ

Reč je nástroj myslenia a forma dorozumievania.

Vnútorná reč – podporuje myšlienkové operácie, je kratšia a útržkovitá
Vonkajšia reč – hovoríme čo si myslíme, cítime, prežívame, je plynulejšia a dlhšia, komunikácia v pravom zmysle
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 23:47
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

MYSLENIE Základné myšlienkové operácie Analýza a syntéza – rozčlenenie celku, spájanie častí Abstrakcia a konkretizácia – vyčlenenie podstatných častí, aplikácia všeobecného poznatku na konkrétny jav Indukcia a dedukcia – vyvodzovanie všeobecného tvrdenia z jednotlivých prípadov, od všeobecného poz...
od užívateľa Peter
30. Januára 2018, 23:30
Fórum: Štúdium sociálnej práce
Téma: Všeobecná psychológia
Odpovedí: 17
Zobrazení: 3322

Re: Všeobecná psychológia

UČENIE Rozdiel medzi klasickým a inštrumentálnym / operačným podmieňovaním: Klasické podmieňovanie - objekt je PASÍVNY Inštrumenálne podmieňovanie = objekt je AKTÍVNY Klasické podmieňovanie (I.P.Pavlov) Fyziológ Pavlov skúmal procesy trávenia. Všimol si, že psy viac slinia, keď im jeho asistenti pr...